Pirkimo – pardavimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad susipažino su internetinio puslapio ingrida-ra.lt Pirkimo – Pardavimo taisyklėmis ir sutinka be jokių išimčių.

Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu Pirkimo – pardavimo taisyklės tampa su Pardavėju sudaryta sutartimi ir yra galiojantis, abiems pusėms privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, šalių atsakomybė ,prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, , pinigų grąžinimo tvarka.

Pirkėjas įsipareigoja gautą informaciją naudoti tik asmeniniais tikslais.

Internetinėje svetainėje pateikiama medžiaga – seminarai yra tik Ingridos Gereksonės nuosavybė, todėl pirkėjas įsipareigoja naudoti tik asmeniniams tikslams ir jokia forma nekopijuoti, nedauginti ir nenaudoti viešai prieinamuose portaluose, leidiniuose ir kitur.

Pardavėjas turi teisę keisti, taisyti, papildyti Taisykles. Pirkėjams galioja tos taisyklės, kurios galiojo jo apsipirkimo metu.

Jei pardavėjui numatyta pareiga ar teisė pateikti informaciją Pirkėjui elektroniniu paštu, už teisingos informacijos (veikiančio el. pašto) pateikimą yra atsakingas pats Pirkėjas.

Pirkėjas privalo susipažinti su Internetinės svetainės Ingrida-ra Privatumo politika ir Pirkimo – pardavimo taisyklėmis. Pardavėjas neprisiima rizikos ir atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei pirkėjas nesusipažino su Pirkimo -Pardavimo taisyklėmis ar susipažino tik dalinai.

Kada Pirkimo – pardavimo sutartis skaitoma sudaryta

Sutartis laikoma sudaryta, po to, kai pirkėjas išsirinkęs prekę ar paslaugą, užpildo visus užsakymo įforminimui reikalingus duomenis, įvykdo visus užsakymui reikalingus žingsnius ir atlieka apmokėjimą. Tuo momentu laikoma, kad tarp Pardavėjo ir  Pirkėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pardavėjas Pirkėjo nurodytu elektroniniu adresu išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

Pirkėjo užsakymas saugomas Pardavėjo duomenų bazėje svetainės Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose taisyklėse nustatyta tvarka, komunikuoti su Pirkėju tik klausimais, susijusiais su prekių ir paslaugų įsigijimu Pirkėjo nurodytais kontaktais. Laikytis Privatumo politikos ir Pirkimo – Pardavimo taisyklių.

Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jei Pirkėjas nesumoka už į krepšelį įdėtas prekes ilgiau nei dvi dienas.

Pirkėjo teisės ir pareigos

Pirkėjas turi teisę įsigyti mokymus šiame puslapyje.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo, taip pat turi teisę susigrąžinti pinigus iki prasidedant mokymams, taip pat , jei  apie norą nutraukti sutartį praneša pardavėjui el. paštu info@ingrida-ra.lt po pirmo užsiėmimo praėjus ne daugau nei 8 valandoms.

Pinigai grąžinami į tą pačią saskaitą, iš kurios pirkėjas buvo apmokėjęs už mokymus.

Baigiamosios nuostatos

Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teisės aktais.

Visi ginčai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo sprendžiami derybų būdu, taip pat Lietuvos Respublikos Teisės aktų nustatyta tvarka.

Pardavėjas: Ingrida Gereksonė

el. paštas: info@ingrida-ra.lt, tel. Nr. +37062437828